VIDEO
Ponúkame tvorbu kreatívneho a dynamického video záznamu a jeho profesionálne spracovanie. Svadby, stužkové, rodinné oslavy, jubileá, cirkevné obrady, firemné akcie, detské besiedky. Spracovanie záznamu v digitálnej strižni. Strih, titulky, efekty. Ozvučenie tichých miest hudbou, aj podľa vlastného výberu. Kvalitný zvuk nahrávaný sadou externých rekordérov. Zvuk znie vyvážene, bez ohľadu na pozíciu kamery.
Grafická potlač obalu a medií je samozrejmosťou.
- Svadba
Ponúkame balíky služieb ktoré sú zostavené na základe našich skúsenosti a najčastejších želaní zákazníkov. Niektoré svadby sa vymykajú pravidlám či zvyklostiam a preto je potrebný individuálny prístup aj k zaznamenaniu svadobného videa. Preto ponúkame možnosť vyskladať si svoj vlastný balík „Poľa seba“ tak aby služby a cena čo najviac vyhovovali predstavám zákazníkov. Netradičné požiadavky sú pre nás najväčšou výzvou.

- Prvé sväté prijímanie / Sviatosť birmovania
Postup pre zhotovenie video záznamu prvého svätého prijímania a sviatosti birmovania vychádza z našich dlhoročných skúsenosti a želaní zákazníkov pri nakrúcaní cirkevných obradov. S ohľadom na jedinečnosť a neopakovateľnosť, je celý obrad zaznamenávaný zväčša 2 - 3 kamerami. V závislosti na priestorových a organizačných podmienkach je ich počet a rozmiestnenie možné upraviť. Pri snímaní záznamu zohľadňujeme požiadavky zástupcov rodičov, miestne zvyklosti a celý priebeh obradu vopred konzultujeme s kňazom.

- Stužková
Našim cieľom nie je len zdokumentovanie priebehu stužkovej, ale snaha vytvoriť video, ktoré by sa  odlišovalo od ostatných svojím vlastným nápadom. Scenár a námet si môžu maturanti vytvoriť vlastný, fantázii sa medze nekladú. Zhotovenie video záznamu 2 - 3 kamerami (v základnej ponuke), ich počet je možné ľubovolne  zväčšiť, prípadne použiť špeciálnu techniku (kamerový žeriav, steadycam atď.).

Kameramani sú k dispozícii podľa dohody.


2013 © K3O.sk - Všetky práva vyhradené.

DAMARK DAMARK